Thứ Ngày Giờ Link Livestream Ghi chú
Thứ 6 18/10/2019 8:00PM – 9:00PM Facebook fanpage Trâm Bạch Hoa Hồng
Thứ 6 15/11/2019 8:00PM – 9:00PM Facebook fanpage Trâm Bạch Hoa Hồng – GIẢM 10% cho khách hàng LIKE trang và chia sẻ live stream CÔNG KHAI 3 LẦN.
– GIẢM 10% cho những khách đang là FAN CỨNG TRONG LÚC Livestream nhé.
Thứ 7 30/11/2019 8:30PM – 9:30PM Facebook fanpage Trâm Bạch Hoa Hồng Nếu đặt hàng trong livestream, shop sẽ GIẢM 10% cho các khách hàng sau:
– Like trang và chia sẻ live stream CÔNG KHAI 3 LẦN.
– Đang là FAN CỨNG TRONG LÚC Livestream nhé.