ThứNgàyGiờLink LivestreamGhi chú
Thứ 618/10/20198:00PM – 9:00PMFacebook fanpage Trâm Bạch Hoa Hồng
Thứ 615/11/20198:00PM – 9:00PMFacebook fanpage Trâm Bạch Hoa Hồng– GIẢM 10% cho khách hàng LIKE trang và chia sẻ live stream CÔNG KHAI 3 LẦN.
– GIẢM 10% cho những khách đang là FAN CỨNG TRONG LÚC Livestream nhé.
Thứ 730/11/20198:30PM – 9:30PMFacebook fanpage Trâm Bạch Hoa HồngNếu đặt hàng trong livestream, shop sẽ GIẢM 10% cho các khách hàng sau:
– Like trang và chia sẻ live stream CÔNG KHAI 3 LẦN.
– Đang là FAN CỨNG TRONG LÚC Livestream nhé.