TRÂM BẠCH HOA HỒNG

Địa chỉ: 133/66/6C Ni Sư Huỳnh Liên, Phường 10, Quận Tân Bình, TP.HCM

Điện thoại: 09385053430969147343

Email: trambachhoahong@gmail.com

Facebook fanpage: Trâm Bạch Hoa Hồng

YouTube: Trâm Bạch Hoa Hồng