TRÂM BẠCH HOA HỒNG

Điện thoại: 09385053430969147343

Facebook fanpage: Trâm Bạch Hoa Hồng hoặc click để Inbox trực tiếp cho trang Trâm Bạch Hoa Hồng trên Facebook Messenger.

YouTube: Trâm Bạch Hoa Hồng

Địa chỉ: 133/66/6C Ni Sư Huỳnh Liên, Phường 10, Quận Tân Bình, TP.HCM