Khách hàng trị mụn 21

1951 Lượt xem

Trường hợp đặc biệt khách hàng mua chỗ khác. Khách này xài Bạch Hoa Hồng không đúng cách bị chảy dịch vàng ra đóng mài khắp mặt, không cách nào bong da ra được, liên hệ Trâm xử lý được liền nè!

Khách hàng Trâm Bạch Hoa Hồng 31
Khách hàng Trâm Bạch Hoa Hồng 32
Khách hàng Trâm Bạch Hoa Hồng 33

Sau 2 tuần theo đúng hướng dẫn kết quả là đây nè! Kết quả rất hài lòng nha khách ơi!

Khách hàng Trâm Bạch Hoa Hồng 34
Khách hàng Trâm Bạch Hoa Hồng 35
Khách hàng Trâm Bạch Hoa Hồng 36
Danh mục