Chia sẻ:
Livestream Trâm Bạch Hoa Hồng

Thời gian Live stream

Thứ Sáu, ngày 15 tháng 11 năm 2019, từ 8:00PM đến 9:00PM.

Ưu đãi khi đặt hàng trong live stream:
GIẢM 10% cho khách hàng LIKE trang và chia sẻ live stream CÔNG KHAI 3 LẦN.
GIẢM 10% cho những khách đang là FAN CỨNG TRONG LÚC Livestream nhé.

Tham gia livestream tại Facebook fanpage Trâm Bạch Hoa Hồng