Chia sẻ:
Livestream Trâm Bạch Hoa Hồng

Thứ Sáu, 18 tháng 10, 2019 lúc 20:00 – 21:00

Ưu đãi khi đặt hàng trong live stream:
– GIẢM 10% cho khách hàng like trang và chia sẻ live stream CÔNG KHAI 3 LẦN.
– GIẢM 20% cho những khách đang là FAN CỨNG TRONG LÚC Livestream nhé

Tham gia livestream tại Facebook fanpage Trâm Bạch Hoa Hồng